Bình luận về “NGÀY 30/4/2020 – LÁ THƯ TỪ VIỆT NAM NHÂN 45 NĂM NGÀY KẾT THÚC CHIẾN TRANH”

Facebook & An International Educator in Viet Nam Phúc Âm: Tôi đã khóc khi đọc đến sự tàn sát của mỹ trên đất nước tôi. Đất nước tôi đã chịu quá nhiều đau thương mất mát do các cuộc xâm lược. Tôi yêu nước Việt tôi,tôi ngưỡng mộ và khâm phục tinh thần chiến đấu … Continue reading Bình luận về “NGÀY 30/4/2020 – LÁ THƯ TỪ VIỆT NAM NHÂN 45 NĂM NGÀY KẾT THÚC CHIẾN TRANH”

NGÀY 30/4/2020 – LÁ THƯ TỪ VIỆT NAM NHÂN 45 NĂM NGÀY KẾT THÚC CHIẾN TRANH

Here's a Vietnamese translation of my 30.4.20 essay A Letter From Viet Nam on the Occasion of the 45th Anniversary of the End of the War on Facebook. The translator is Ngô Mạnh Hùng. (Cảm ơn bạn Hùng nhiều!) Bình luận về “NGÀY 30/4/2020 – LÁ THƯ TỪ VIỆT NAM NHÂN 45 NĂM NGÀY KẾT … Continue reading NGÀY 30/4/2020 – LÁ THƯ TỪ VIỆT NAM NHÂN 45 NĂM NGÀY KẾT THÚC CHIẾN TRANH

Dân tộc chủ nghĩa phiên bản Mỹ – Vấn đề quá lớn để nhắm mắt cho qua

"Yêu nước là tự hào về những giá trị tốt đẹp và khao khát sửa chữa những yếu kém của nước mình; yêu nước không ngăn cản việc con người ta thừa nhận lòng yêu nước của người dân nước khác, với những giá trị tốt đẹp của riêng họ. Tuy nhiên, dân tộc chủ … Continue reading Dân tộc chủ nghĩa phiên bản Mỹ – Vấn đề quá lớn để nhắm mắt cho qua