NGÀY 30/4/2020 – LÁ THƯ TỪ VIỆT NAM NHÂN 45 NĂM NGÀY KẾT THÚC CHIẾN TRANH

Here's a Vietnamese translation of my 30.4.20 essay A Letter From Viet Nam on the Occasion of the 45th Anniversary of the End of the War on Facebook. The translator is Ngô Mạnh Hùng. (Cảm ơn bạn Hùng nhiều!) Bình luận về “NGÀY 30/4/2020 – LÁ THƯ TỪ VIỆT NAM NHÂN 45 NĂM NGÀY KẾT … Continue reading NGÀY 30/4/2020 – LÁ THƯ TỪ VIỆT NAM NHÂN 45 NĂM NGÀY KẾT THÚC CHIẾN TRANH