Bình luận về “NGÀY 30/4/2020 – LÁ THƯ TỪ VIỆT NAM NHÂN 45 NĂM NGÀY KẾT THÚC CHIẾN TRANH”

Facebook & An International Educator in Viet Nam Phúc Âm: Tôi đã khóc khi đọc đến sự tàn sát của mỹ trên đất nước tôi. Đất nước tôi đã chịu quá nhiều đau thương mất mát do các cuộc xâm lược. Tôi yêu nước Việt tôi,tôi ngưỡng mộ và khâm phục tinh thần chiến đấu … Continue reading Bình luận về “NGÀY 30/4/2020 – LÁ THƯ TỪ VIỆT NAM NHÂN 45 NĂM NGÀY KẾT THÚC CHIẾN TRANH”