Happy Birthday, Capstone Vietnam! Chúc mừng sinh nhật, Capstone Việt Nam!

LOGO-5thyears_Capstone vietnamA special greeting on the occasion of Capstone Vietnam’s 5th Birthday.

16 September 2014

Dear Friends,

It has been five years since Capstone Vietnam was born. Five years of hard work, sacrifice, ups and downs, rewards and, ultimately, a deep sense of satisfaction and fulfillment at what we have been able to achieve – together.

Our mission is simple yet supremely challenging: to leverage opportunities for individuals and institutions to succeed through a variety of high-quality education and training solutions. Yes, I’m biased, but in my opinion, Capstone Vietnam has created something new, something fresh, something that meets a need and fills a void in the marketplace. This newness includes our services, our approach and our way of doing business.

Capstone is defined is as a “high point” or “crowning achievement,” the best an individual or organization can achieve, and the inspiration for our slogan Reaching New Heights. We are dedicated to enabling our clients to do just that, be it through institutional services, overseas study advising or other education and training activities. Our slogan guides and inspires us, and propels us forward, as do our values.

Vietnam’s greatest resource is its people – hard working, motivated, always on the move and in search of ways to enrich their lives and enhance their marketability through education and training. Every individual has enormous reserves of untapped potential and undiscovered talents. Our goal at Capstone Vietnam is to help our clients “reach new heights,” tap that potential, reveal those hidden talents and make a meaningful and lasting difference in the lives of individuals, organizations and society.

I would like express my heartfelt gratitude to our many clients and partners in Vietnam, the U.S. and elsewhere, both institutional and individual, who have placed their trust in Capstone Vietnam. I’m grateful for your support and for the opportunity we have been given. I’d also like to thank our hardworking and dedicated staff who have become full-fledged members of the Capstone family. You make it happen.

Happy 5th Birthday, Capstone Vietnam! 5 Years of Integrity – Learning – Global Awareness – Innovation – Results! 5 Years of Reaching New Heights! We look forward – with great excitement and anticipation – to what the next five years will bring and what contributions we can make.

All my best,

Mark A. Ashwill, Ph.D./Managing Director


 

16 tháng 9 năm 2014

Các bạn thân mến,

Đã tròn năm năm kể từ khi Capstone Vietnam ra đời. Năm năm của sự nỗ lực, sự hy sinh; năm năm với biết bao thăng trầm, những thành quả, và trên tất cả là một cảm nhận sâu sắc của sự hài lòng và mãn nguyện về những gì chúng tôi đã đạt được – khi cùng sát cánh bên nhau.

Sứ mệnh của chúng tôi thật đơn giản nhưng vô cùng thách thức: làm thế nào để tối ưu hóa cơ hội vươn tới thành công của các cá nhân, tổ chức thông qua những giải pháp đa dạng về giáo dục và đào tạo chất lượng cao. Vâng, có thể tôi hơi thiên vị, nhưng theo ý kiến của tôi, Capstone Vietnam đã đạo ra một cái gì đó rất mới, rất tươi, thứ có thể đáp ứng được nhu cầu hiện hữu và lấp đầy một khoảng trống trên thị trường. Sự tươi mới này bao gồm những dịch vụ, cách thức tiếp cận và đường lối kinh doanh của chúng tôi.

Từ Capstone trong ngôn ngữ được định nghĩa là “đỉnh cao” hay “thành tựu tột đỉnh”, là điều cao nhất mà một cá nhân hay tổ chức có thể đạt được, và là nguồn cảm hứng cho khẩu hiệu của chúng tôi: Vươn tới những đỉnh cao. Đó cũng chính là mục tiêu mà chúng tôi luôn cống hiến hết mình để giúp khách hàng đạt được, cho dù thông qua các dịch vụ dành cho tổ chức, các dịch vụ tư vấn du học hay các hoạt động về giáo dục và đào tạo khác. Chính khẩu hiệu đó đã dẫn đường, truyền cảm hứng, và đẩy chúng tôi vươn tới phía trước, cũng như những giá trị mà chúng tôi luôn theo đuổi.

Nguồn tài nguyên quý giá nhất của đất nước Việt Nam chính là con người –  những con người lao động hăng say, đầy ý chí nhiệt huyết, năng động, và luôn tìm kiếm con đường để làm giàu cuộc sống, tăng cường sự tiếp cận thị trường thông qua giáo dục và đào tạo. Trong mỗi cá nhân đều chứa đựng nguồn trữ lượng khổng lồ những tiềm năng chưa được tận dụng và những tài năng chưa được khám phá. Mục tiêu của chúng tôi tại Capstone Vietnam là giúp đỡ khách hàng “vươn tới những đỉnh cao”, khai phá tiềm năng, bộc lộ những tài năng ẩn giấu, và tạo nên sự khác biệt có ý nghĩa lâu dài trong cuộc sống của các cá nhân, tổ chức, và xã hội.

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn từ trái tim mình tới rất nhiều khách hàng và đối tác của chúng tôi tại Việt Nam, Hoa Kỳ và ở những nơi khác, cả các tổ chức và các cá nhân, những người đã đặt niềm tin vào Capstone Vietnam. Tôi biết ơn vì sự hỗ trợ của các bạn và vì cơ hội mà các bạn đã mang đến cho chúng tôi. Tôi cũng muốn cám ơn những nhân viên đã làm việc hăng say và cống hiến hết mình cho công ty, những người đã hoàn toàn trở thành một phần của gia đình Capstone. Các bạn đã làm cho tất cả những điều này trở thành hiện thực.

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 5, Capstone Vietnam! 5 năm của sự Chính trực – Học hỏi – Nhận thức toàn cầu –  Đột phá – những Thành quả! 5 năm một chặng đường Vươn tới những đỉnh cao! Chúng tôi mong chờ – với sự phấn khích và mong mỏi to lớn – những gì mà chặng đường 5 năm tới sẽ mang đến và những đóng góp mà chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến.

Thân mến,

Mark A. Ashwill, Ph.D.

Giám đốc điều hành

2 thoughts on “Happy Birthday, Capstone Vietnam! Chúc mừng sinh nhật, Capstone Việt Nam!

  1. Mark, congratulations to you and Hang and your colleagues. You’ve put together something of value, something of which you can be proud. CS

    *CHUCK SEARCY*

    *M +8 490 342 0769*

    *E chuckusvn@gmail.com *

    *Sk chucksearcy*

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s