Không gì là không thể lại không thể nhắc đến sự thật về Việt Nam

This is a Vietnamese translation of my 29 April 2022 article entitled “Nothing is Impossible” Finds It Impossible to Tell the Truth About Vietnam that originally appeared in CounterPunch. Translation by Nhã Uyên. (Cảm ơn đồng chí!) Shalom (שלום), MAA Ngay trước Tết Nguyên đán, tôi cuối cùng đã nhận được bản đánh giá của mình … Continue reading Không gì là không thể lại không thể nhắc đến sự thật về Việt Nam