Chi phí của sự tăng trưởng không giới hạn

This is a Vietnamese translation of my 8.9.22 article entitled You can't eat money: the cost of unlimited growth that originally appeared in VNExpress International and was subsequently reprinted by CounterPunch. Translation by Nhã Uyên. (Cảm ơn đồng chí!) Shalom (שלום), MAA Ca-na-đa, một trong những quốc gia giàu có nhất, hoạt động trên một nền kinh … Continue reading Chi phí của sự tăng trưởng không giới hạn