ĐOÀN KẾT VÀ TRÁI ĐẮNG CỦA CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN

Image courtesy of Zing News

Hành động phản đối đeo khẩu trang vô cùng phi lý cho thấy chủ nghĩa cá nhân siêu đẳng đang ngự trị ở Mỹ, nơi các quyền cá nhân thường được đề cao hơn quyền lợi của cộng đồng.

Một đồng nghiệp Việt Nam gần đây hỏi tôi về vấn đề vô cùng quan trọng trong bối cảnh đại dịch Covid-19, rằng: Đoàn kết đôi khi được gọi là “chủ nghĩa tập thể”. Là một người mẹ, tôi muốn nhìn thấy ở con gái mình (và thế hệ trẻ nói chung) tinh thần chủ nghĩa cá nhân (hiểu rõ về bản thân) hòa quyện với tinh thần đoàn kết/tập thể. Từ hàng chục năm kinh nghiệm làm việc với giới trẻ ở Mỹ và Việt Nam, làm thế nào thế hệ đi trước như tôi có thể giúp người trẻ đạt điều đó?

An expanded English version of this article will be published soon under this working title: Balancing Solidarity & Individualism in the COVID-19 Era. Stay tuned!

Shalom (שלום), MAA

One thought on “ĐOÀN KẾT VÀ TRÁI ĐẮNG CỦA CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN

  1. Living in America 27 years and be an entrepreneur I saw many people are abusing freedom of the country . That was their lost because in America the law is present everywhere. They just don’t get it . They need to learn and think for country . Do not take advantage of anything but study a career and find a good job and have a good pay then you can see the real life of America. They do not want to act wrong at the right time for the right thing !

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s