Happy 10th Anniversary, VietAbroader!/Chúc mừng VietAbroader nhân kỷ niệm 10 năm thành lập!

Va portraits

Below is a brief message of congratulations that I shared with VietAbroader (VA), Vietnam’s premier student-run non-profit organization, whose mission is to empower Vietnamese youth to contribute to the sustainable development of Vietnam.  I attended VA’s Gala Night 2014 on 3 August in Hanoi.

Happy 10th Anniversary, VietAbroader!

Congratulations to VietAbroader on 10 years of Empowering Vietnamese Youth!  10 years of innovation, adaptation, dedication, and service.  10 years of opening doors, expanding circles of friends and pushing the boundaries.  The founders’ vision and much more have become reality.  I am proud and honored to have witnessed VietAbroader’s genesis, growth and expansion since the early days. It has been my pleasure to spread the good word about VA far and wide, including among U.S. higher education colleagues and students here in Vietnam.  Wishing VietAbroader great success in the next 10 years and beyond!

Mark A. Ashwill, VA Adviser & Managing Director, Capstone Vietnam

 Chúc mừng VietAbroader nhân kỷ niệm 10 năm thành lập!

Dưới đây là lời chúc của tôi gửi tới VietAboarder, tổ chức phi lợi nhuận do sinh viên điều hành và quản lý với sứ mệnh truyền lửa cho Tuổi trẻ Việt Nam nhằm góp phần cho sự phát triển bền vững của Đất nước. Tôi đã tham dự Đêm Gala 2014 do VietAbroader tổ chức vào ngày 3 tháng 8 tại Hà Nội.

​“Chúc mừng VietAbroader nhân kỷ niệm 10 năm thành lập và cống hiến cho sự nghiệp truyền lửa cho giới trẻ Việt nam!

10 năm đổi mới, thích nghi, cống hiến và phục vụ. 10 năm mở cửa, kết nối tình bằng hữu và thu hẹp các danh giới. Tầm nhìn của những sáng lập viên và nhiều điều hơn thế nữa đã trở thành hiện thực. Tôi rất vinh dự và tự hào được chứng kiến các thế hệ của VietAbroader trưởng thành và ngày càng lớn mạnh ngay từ những ngày đầu thành lập. Tôi rất lấy làm hân hạnh được bày tỏ sự khen ngợi VietAbroader tới đông đảo các đồng nghiệp trong lĩnh vực Giáo dục Đại học tại Hoa Kỳ và tới các sinh viên tại Việt nam. Tôi xin chúc VietAbroader gặt hái thêm nhiều thành công trong 10 năm tới và xa hơn thế nữa.

Tiến sĩ Mark A. Ashwill, Cố vấn cao cấp của VietAbroader, Giám đốc Điều hành Công ty Capstone Vietnam

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s