Mùa Đốt Rác Đã Đến

Bài viết của Paul Olivier. TS Paul sống ở Đà Lạt. Bài viết tiếng Anh tại đây với hình ảnh. (This is a Vietnamese version of 'Tis the Season to Burn Trash.) Mùa khô đang đến mau chóng, và như chúng ta đã biết, đã đến lúc người Việt Nam bắt đầu thiêu huỷ rác. … Continue reading Mùa Đốt Rác Đã Đến