Got the COVID Blues (Lord, Have Mercy on Me)

The fourth wave of COVID-19 in Viet Nam “inspired” me to write the lyrics for a song called…wait for it!… Got the COVID Blues. Think uptempo, piano, saxophone and/or electric guitar, bass, and piano. Can you feel the beat?

I’m workin’ from home in my gilded cage
Dreamin’ of travel in the post-COVID age
Coronavirus on the hunt again
Lookin’ for victims wherever it can

I’ve got the COVID blues, don’t you know what I mean
I’ve got the COVID blues, Lord, have mercy on me

Viet Nam, it did a bang-up job
Of kicking COVID’s ass from Hanoi to Saigon
But Delta Vari is back for more
Don’t give up ‘cause we’re still in a war

I’ve got the COVID blues, don’t you know what I mean
I’ve got the COVID blues, Lord, have mercy on me

The city’s locked down, we’re doing all we can
To stop the spread of this goddamn plague
Dreamin’ of the jab and the freedom it brings
Hope for better days when we’re back again

I’ve got the COVID blues, don’t you know what I mean
I’ve got the COVID blues, Lord, have mercy on me

The vaccination is our only hope
Moderna, Astra, Pfizer get us off the ropes
We’re countin’ on you to make us safe again
‘Cause we know in our hearts that it’s the only way

I’ve got the COVID blues, don’t you know what I mean
I’ve got the COVID blues, Lord, have mercy on me

The night is dark but the dawn is bright
We’ve gotta stay strong and do what’s right
It’s almost over, just around the bend
COVID-19’s about to meet its end

We’ve got the COVID blues, don’t you know what I mean
We’ve got the Cô Vy blues, Lord, have mercy on me

You know what we need…

Original design by MAA

Nỗi buồn mùa Covid

Tôi làm việc tại nhà trong chiếc lồng vàng
Mơ về chuyến đi trong thời hậu-Covid
Virus Corona lại bắt đầu chuyến đi săn
Tìm con mồi ở bất cứ nơi nào có thể

Tôi mang nỗi buồn mùa Covid, bạn hiểu lòng tôi không
Tôi mang nỗi buồn mùa Covid, Chúa ơi hãy nhân từ với tôi

Việt Nam ta đã làm rất tốt
Đuổi thẳng cổ Covid khỏi Hà Nội và Sài Gòn
Nhưng Delta Vari lại đến báo thù
Đừng bỏ cuộc bởi ta sẽ đấu lại được chúng thôi

Tôi mang nỗi buồn mùa Covid, bạn hiểu lòng tôi không
Tôi mang nỗi buồn mùa Covid, Chúa ơi hãy nhân từ với tôi

Thành phố trong giãn cách, ta đang làm tất cả những gì có thể
Ngăn chặn lây lan của dịch bệnh này
Ta mong chờ những mũi tiêm và sự tự do phía trước
Hy vọng về những ngày tốt đẹp hơn khi ta trở lại

Tôi mang nỗi buồn mùa Covid, bạn hiểu lòng tôi không
Tôi mang nỗi buồn mùa Covid, Chúa ơi hãy nhân từ với tôi

Vắc-xin là hy vọng duy nhất
Moderna, Astra, Pfizer hãy giải thoát chúng tôi
Chúng tôi trông cậy vào bạn
Bởi trong thâm tâm chúng tôi biết, đó là giải pháp duy nhất

Tôi mang nỗi buồn mùa Covid, bạn hiểu lòng tôi không
Tôi mang nỗi buồn mùa Covid, Chúa ơi hãy nhân từ với tôi

Màn đêm tuy u tối nhưng bình minh sẽ lại tới
Chúng ta phải mạnh mẽ và làm những điều đúng đắn
Nó sắp kết thúc rồi, chỉ một chút nữa thôi
Covid-19 sắp gặp ngày tận cùng của nó

Chúng tôi mang nỗi buồn mùa Covid, bạn hiểu lòng tôi không
Chúng tôi mang nỗi buồn mùa Covid, Chúa ơi hãy nhân từ với tôi

Bạn biết chúng tôi cần gì.

Copyright © 2021 Mark A. Ashwill. All rights reserved.

Việt Nam ơi, cố lên nhé! 

Shalom (שלום), MAA

7 thoughts on “Got the COVID Blues (Lord, Have Mercy on Me)

Leave a Reply to The Latest Chapter in Vietnam’s Valiant Battle Against the Delta Variant | SRI LANKA Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s