Social Solidarity During a Global Pandemic

Dear Fellow US Americans,

Here’s an excerpt from a 9-20 article I wrote entitled Balancing Solidarity & Individualism in the COVID-19 Era and Beyond: a View from Vietnam:

In contrast, the US, led by an incompetent, cruel, and narcissistic leader who politicized a public health issue and essentially did nothing, hoping and saying repeatedly that COVID-19 would magically disappear, and even egging on armed protestors who demanded that their states reopen their economies, all the while not wearing a mask and not following social distancing recommendations, failed to contain the coronavirus and is now paying the ultimate price, both human and economic, with no end in sight.

The Bitter Fruits of Hyperindividualism

The irrational and counterproductive opposition to wearing a face mask, for example, reflects the hyperindividualism that reigns supreme in the US, a country in which individual rights often trump those of the society, i.e., fellow citizens. This individualism on steroids is a perverted notion of freedom in which freedom to takes precedence over freedom from, in this case, from COVID-19 infection and possible death – either directly or indirectly.

As of 11 December 2020, the situation is worse than ever and continues to spiral out of control with 246,530 new cases and 3,019 new deaths, most of them preventable. Yet, there are still US Americans who believe that having to wear a face mask is somehow a violation of their civil liberties, meaning their convenience and selfishness take precedence over their fellow citizens’ and human beings’ right to good health. At the end of the day, there’s not much that holds the society together except nationalism, which is based on cultural mythology and lies.

Those who refuse to wear a mask should be punished accordingly and slapped by the heavy hand of the state – as a representative of the people – for not doing the right thing, including arrests for repeat offenders. It truly is a matter of life and death for many people who get infected by these ignorant and thoughtless people.

Shalom (שלום), MAA

2 thoughts on “Social Solidarity During a Global Pandemic

 1. ĐOÀN KẾT XÃ HỘI TRONG MỘT ĐẠI DỊCH TOÀN CẦU
  (Tác giả: Mark Ashwill, nhà giáo dục quốc tế tại VN (ảnh). Dịch: Ngô Mạnh Hùng).
  Kính gửi Quý đồng hương Hoa Kỳ,
  Đây là một đoạn trích từ một bài báo từ tháng 9/2020 mà tôi đã viết có tựa đề “Cân bằng giữa tinh thần cộng đồng và chủ nghĩa cá nhân trong Kỷ nguyên COVID-19 và xa hơn: Góc nhìn từ Việt Nam”:
  “Ngược lại, Hoa Kỳ, được dẫn dắt bởi một nhà lãnh đạo bất tài, độc ác và tự ái, người đã chính trị hóa một vấn đề sức khỏe cộng đồng và về cơ bản đã không làm gì cả, ngoài việc hy vọng và nói nhiều lần rằng COVID-19 sẽ biến mất một cách kỳ diệu, và thậm chí còn kích động những người biểu tình có vũ trang yêu cầu các quốc gia của họ mở cửa lại nền kinh tế của họ, tất cả đều diễn ra khi không đeo khẩu trang và không tuân theo các khuyến nghị về giãn cách xã hội, nên đã không thể ngăn chặn coronavirus và hiện đang phải trả cái giá cuối cùng, cả về con người và kinh tế, không có hồi kết”.
  Trái đắng của chủ nghĩa cá nhân:
  Ví dụ, sự phản đối phi lý và phản tác dụng đối với việc đeo khẩu trang phản ánh chủ nghĩa cá nhân siêu đẳng đang ngự trị tối cao ở Hoa Kỳ, một quốc gia mà quyền cá nhân thường vượt trội hơn quyền của xã hội, tức là của đồng bào. Chủ nghĩa cá nhân đầy kích thích này là một khái niệm biến thái về tự do, trong đó tự do cá nhân được ưu tiên hơn tự do thực sự, trong trường hợp này là quyền tự do khỏi nguy cơ bị nhiễm COVID-19 và tránh khỏi tử vong – trực tiếp hoặc gián tiếp.
  Tính đến ngày 11/12/2020, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết và tiếp tục vượt ra ngoài tầm kiểm soát với 246.530 trường hợp mắc mới và 3.019 trường hợp tử vong mới chỉ trong một ngày, dù hầu hết đều có thể phòng ngừa được. Tuy nhiên, vẫn có những người Mỹ tin rằng việc phải đeo khẩu trang là vi phạm quyền tự do dân sự của họ, có nghĩa là sự tiện lợi và ích kỷ của họ được ưu tiên hơn quyền có sức khỏe tốt của đồng bào và con người nói chung. Cuối cùng, không có nhiều thứ để gắn kết xã hội với nhau ngoại trừ chủ nghĩa chủng tộc thượng đẳng, vốn dựa trên thần thoại văn hóa và sự dối trá.
  Những người từ chối đeo khẩu trang sẽ bị trừng phạt tương xứng và bị tát bởi bàn tay nặng nề của nhà nước – với tư cách là đại diện của người dân – vì đã không làm điều đúng đắn, bao gồm cả việc bắt giữ những người tái phạm. Đó thực sự là vấn đề sinh tử của nhiều người khi bị lây nhiễm bởi những kẻ thiếu hiểu biết và thiếu suy nghĩ này.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s