Dear Vietnamese Community…

As seen on Facebook. Thank you, Meagan Tran, and thanks to those who have shared this message far and wide.

Needless to say, racism is not limited to Vietnamese-Americans and other overseas Vietnamese (Việt kiều). I recently saw a racist rant written by a US-educated Vietnamese, a Fubrighter, no less. He subsequently deleted his post and followed up with the obligatory apology. Too late! The cat was already outta the bag. He had already shown his true colors. You can put lipstick on a pig, but it’s still a pig.

Shalom (שלום), MAA

Dear Vietnamese Community:

I know you are watching the protests and riots all over America. Many of you feel fear and anger as you watch buildings burn to the ground. Many of you share videos of it, calling it “needless” and “unjust.” You came to America to build opportunities for your children, and I know you are good people. That is why I am writing to you.

Do you understand why this is happening?

We are part of the reason. Growing up, you warned me to avoid người Mỹ đen (Black Americans). I have heard you say condescending jokes about người Mỹ đen; keeping a distance from them out of fear. Before I even met a Black person, your messages told me how to feel about them.

It took me years to undo those feelings. They are not “uneducated;” they are my colleagues. They are not “thugs;” they are my friends. They tell me about their pain and anger: about how people still fear them, how they must tell their children that not all cops will protect them, about how their voices are still silenced generation after generation. That is why these riots are happening. Like any other human being, they want to build opportunities for their children. They deserve to grow up safely in this country. They are angry because this country does not see them even after decades of peaceful protest, so that’s why they riot.

So when I come home to my Vietnamese community and hear you say “người Mỹ đen are failures to society,” I feel their pain. By spreading thoughts of anti-Blackness or not saying anything about them, you are part of the problem. If you feel uncomfortable from the protests, you should also feel uncomfortable about racism.

Please, I urge you to start by looking in the mirror and ask how your words affect others even if they are not in the room to hear. Recognize your privilege. Educate yourself on the history of race in your country and community. Your children are listening, and we hurt for our country.

#BlackLivesMatter
Author: Meagan Tran

————————————————————————–

Kính thưa Ba, Mẹ, Cô, Chú, Bác, Cậu, Dì, Dượng:

Nhiều người đang xem các cuộc biểu tình và bạo loạn Ở nước mỹ. Nhiều người cảm thấy sợ hãi và tức giận khi nhìn những tòa nhà bị thiêu rụi. Nhiều người chia sẻ video về nó, gọi nó là không “cần thiết” và “bất công.” Gia đình đến Mỹ để xây dựng cơ hội cho con cái và tôi biết là người tốt. Đó là lý do tại sao tôi viết thư cho bạn.

Ông, bà, ba, mẹ có hiểu tại sao điều này xảy ra?

Chúng ta là một phần của lý do. Lớn lên, gia đình cảnh báo tôi tránh người Da đen. Con đã nghe gia đình nói những câu nói đùa hạ thấp về người Mỹ đen; bà sẽ giữ khoảng cách với họ bằng mọi giá. Trước khi con gặp một người da đen, tin nhắn của gia đình đã cho con biết cảm nhận về họ như thế nào.

Con đã mất nhiều năm để hoàn tác những cảm xúc đó. Họ không phải là người “vô học;” họ là đồng nghiệp của con. Họ không phải là những tên “côn đồ” họ là bạn của con. Họ nói với con về nỗi đau và sự tức giận của họ: về cách mọi người vẫn sợ họ, họ phải nói với con cái họ rằng không phải tất cả cảnh sát sẽ bảo vệ chúng, về cách tiếng nói của họ vẫn im lặng thế hệ này qua thế hệ khác. Đó là lý do tại sao những cuộc biểu tình đang xảy ra. Giống như bất kỳ con người nào khác, họ muốn xây dựng cơ hội cho con cái của họ. Họ xứng đáng lớn lên một cách an toàn ở đất nước này. Họ tức giận vì đất nước này không nhìn thấy họ ngay cả sau nhiều thập kỷ phản kháng ôn hòa, vì vậy, tại sao họ lại nổi loạn

Vì vậy, khi con trở về với cộng đồng người Việt của mình và nghe người Việt nói rằng “người da đen la người thất bại với xã hội,” con cảm thấy nỗi đau của họ. Bằng cách truyền bá suy nghĩ chống Blackness hoặc không nói gì về họ, người Việt là một phần của vấn đề. Nếu người cảm thấy không thoải mái từ các cuộc biểu tình, cũng nên cảm thấy không thoải mái về phân biệt chủng tộc. Xin vui lòng, con khuyên ông bà, ba mẹ hãy nhìn vào gương và hỏi xem lời nói ảnh hưởng đến người khác như thế nào ngay cả khi họ không ở trong phòng để nghe. Thừa nhận đặc quyền của người Việt. Giáo dục bản thân về lịch sử chủng tộc ở nước Mỹ.

Các con và các cháu đang lắng nghe, và chúng tôi đau cho đất nước của chúng tôi.

#BlackLivesMatter

Tác Giả: Meagan Tran

One thought on “Dear Vietnamese Community…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s