Chúc mừng Năm mới 2019! Happy Solar New Year!


Wishing everyone a New Year filled with happiness, good health, prosperity, & peace!  Chúc mừng Năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe, vui vẻ và an lành!

Shalom (שלום), MAA

Happy new year-2019

Advertisements