Who Am I?/Tôi Là Ai?

maa_0340resizedI am Managing Director of Capstone Vietnam, a full-service educational consulting company with offices in Hanoi and Ho Chi Minh City (HCMC).  Capstone VN is the only company in Vietnam that works exclusively with regionally accredited institutions in the U.S.

From 2005 to 2009, I served as country director of the Institute of International Education in Vietnam.  Prior to that, I was director of the World Languages Institute, adjunct lecturer and Fulbright program adviser at the State University of New York at Buffalo (SUNY/Buffalo).

During 1994/95, I worked as a primary researcher on the Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) Case Study Project in Germany, Japan and the U.S.  I was a Research Associate at the University of Michigan’s Center for Human Growth and Development (CHGD) and a visiting scholar at the University of Frankfurt and Northwestern University.  Among other work, I edited and contributed to The Educational System in Germany: Case Study Findings (PDF download) )and co-authored the chapter on “The Development and Implementation of Education Standards in the United States” that appeared in The Educational System in the United States:  Case Study Findings.

In 2003, I became the first U.S. American to be awarded a Fulbright Senior Specialist Grant to Vietnam.  I have served as an adviser to VietAbroader since its founding in 2004.  I’m a member of the Advisory Board of Teachers for Vietnam, a U.S.-based non-profit organization, and a blogger for The Huffington Post.

I’ve written widely on issues related to Vietnam, U.S.-Vietnam relations, Vietnamese studying overseas, accreditation, international student access and equity, the use of education as a tool of soft power, global citizenship education and the development of intercultural competence.   I am the author of Vietnam Today: A Guide to a Nation at a Crossroads (with Thai Ngoc Diep), which was published in 2005 by Intercultural Press.  In 2009, I co-authored a book chapter entitled “Developing Globally Competent Citizens:  The Contrasting Cases of the United States and Vietnam,” (with Duong Thi Hoang Oanh) that appeared in The SAGE Handbook of Intercultural Competence (ed. Darla Deardorff).  I’ve been an external reviewer for the Comparative Education Review, published by The University of Chicago Press, and am currently one for the Journal of Studies in International Education, published by Boston College (USA) and La Trobe University (Australia).

I earned a Ph.D. in Comparative and Higher Education from the SUNY/Buffalo Department of Educational Leadership and Policy, where I studied with Philip G. Altbach, Harold J. Noah and Gail P. Kelly, among others.  I hold M.A. and B.A. degrees from the University of Maryland, College Park (UMCP) and the University of Delaware, respectively.

Mark A. Ashwill

Tôi là Giám đốc điều hành của Công ty TNHH Capstone Việt Nam, một công ty phát triển nguồn nhân lực tại Hà Nội, chuyên cung cấp các giải pháp giáo dục và đào tạo cho cá nhân và các tổ chức.

Từ năm 2005 đến năm 2009, tôi làm Giám đốc của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) tại Việt Nam. Trước khi đến Việt Nam, tôi đã từng làm Giám đốc của Viện Ngôn ngữ Thế giới, giảng viên thỉnh giảng và cố vấn chương trình Fulbright ở Đại học Bang New York tại Buffalo (SUNY/Buffalo).

Trong những năm 1994 – 1995, tôi làm nghiên cứu sinh cho một công trình nghiên cứu sơ bộ về Dự án Toán và Khoa học Quốc tế được tổ chức lần thứ 3 (Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) Case Study Project) tại Đức, Nhật Bản và Mỹ. Tôi từng là Chuyên viên nghiên cứu tại Trung tâm Phát triển Con người trực thuộc Đại học Michigan và là học giả thỉnh giảng ở trường Đại học Frankfurt và Đại học Northwestern. Ngoài ra, tôi có tham gia biên soạn và viết sách, ví dụ như đóng góp vào việc tìm hiểu, nghiên cứu nền giáo dục của Đức thông qua các tình huống thực tế tại địa phương (có thể tải về bản PDF), đồng tác giả cho một chương trong “Nâng cao và triển khai quy chuẩn giáo dục tại Hoa Kỳ”, tài liệu được in ấn trong: Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ: góc nhìn qua các ví dụ thực tế.

Năm 2003, tôi trở thành người Mỹ đầu tiên được nhận giải thưởng Chuyên gia cao cấp của Chương trình Fulbright tại Việt Nam. Tôi là cố vấn cho Vietabroader kể từ khi tổ chức này được thành lập từ năm 2004. Ngoài ra, tôi còn làm việc trong Ban cố vấn của Teachers for Vietnam, một tổ chức phi lợi nhuận tại Hoa Kỳ và tham gia viết blog cho tờ bào The Huffington Post.

Tôi có nhiều bài viết về các vấn đề liên quan tới Việt Nam, mối quan hệ Việt – Mỹ, du học sinh Việt Nam, kiểm định, quyền lợi và cơ hội của sinh viên quốc tế, việc sử dụng giáo dục làm công cụ tạo sức mạnh mềm và sự phát triển khả năng giao thoa văn hóa. Quyển sách gần đây nhất của tôi, Vietnam Today: A Guide to a Nation at a Crossroads (hợp tác với Thái Ngọc Diệp), được xuất bản năm 2005 bởi Nhà xuất bản Giao thoa văn hóa (International Press). Gần đây, tôi cũng là đồng tác giả của một chương sách có tựa đề “Phát triển sinh viên có khả năng toàn cầu: Những trường hợp đối lập giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, (viết cùng Dương Thị Hoàng Oanh) được in trong The SAGE Handbook of Intercultural Competence (một cuốn cẩm nang về khả năng giao thoa văn hóa được biên tập bởi Darla Deardoff). Tôi cũng là người đánh giá cho ấn phẩm Comparative Education Review của nhà xuất bản Đại học Chicago.

Tôi có bằng Tiến sĩ trong ngành Giáo dục bậc cao và Giáo dục so sánh của Khoa Lãnh đạo và Chính sách Giáo dục, thuộc Đại học bang New York tại Buffalo, bằng thạc sỹ và cử nhân từ Đại học Maryland, College Park (UMCP) và Đại học Delaware.

Mark A. Ashwill

 

11 thoughts on “Who Am I?/Tôi Là Ai?

  1. […] Mark Ashwill hiện là giám đốc quản lý của Capstone Việt Nam, một công ty có trụ sở Hà Nội và chuyên về việc phát triển nguồn nhân lực. Từ năm 2005 tới 2009, ông giữ chức vụ giám đốc của Học viện Giáo dục Quốc tế Việt Nam. Ông nhận bằng Tiến sĩ từ SUNY/Buffalo Department of Educational Leadership and Policy. *{margin:0; padding:0;} ul{margin:0;padding:0;list-style:none;} #socialbuttonnav{overflow:hidden;margin:0 auto;list-style:none;}#socialbuttonnav li{width:70px;line-height:20px; border:none; margin-right:1px; float:left; text-align:center;} […]

  2. […] you’re looking for a partner in Vietnam, I’m pleased to recommend Mark Ashwill, managing director of Capstone Vietnam, a human resource development company with offices in Hanoi […]

Comments are closed.